آموزش گرفتن فایل پشتیبان

پشتیبان گیری از اطلاعات در نرم افزار حسابداری پرنس

 

در نرم افزار با مراجعه به گروه امکانات و کلیک بر روی پشتیبان گیری می توانید از اطلاعات جاری خود پشتیبان تهیه نمایید.

 

backup1 آموزش گرفتن فایل پشتیبان

با کلیک بر روی دکمه «پشتیبان گیری» در مسیر تعیین شده از اطلاعات شما پشتیبان تهیه می شود. چنانچه عملیات تهیه پشتیبان موفقیت آمیز باشد، با پیغام زیر به کاربر اطلاع داده می شود.

backup1 آموزش گرفتن فایل پشتیبان

نکته مهم: اگر درایو مقصد پشتیبان گیری پر باشد، این عملیات با موفقیت انجام نخواهد شد. 

توجه: در نسخه های تحت شبکه مسیر پشتیبان گیری باید بر روی کامپیوتر سرور مشخص شود.